Hoe duidt u de begunstigden aan in uw overlijdensverzekering?

Als u een levensverzekering onderschrijft, dient u één of meerdere begunstigden te vermelden. Waarop dient u te letten?

De begunstigde bij overlijden is de persoon die het kapitaal van de overlijdensverzekering krijgt als de verzekerde vroegtijdig overlijdt.  Er kunnen meerdere begunstigden worden aangeduid en er zijn verschillende manieren deze in een overlijdensverzekering te omschrijven.

Bij een nominatieve aanwijzing wordt de begunstigde bij naam vermeld.  Dit heeft als voordeel dat het duidelijk is wie de begunstigde is.  Maar er zijn ook nadelen.  Wat indien de nominatieve begunstigde eerder dan u overlijdt?  Indien u overlijdt en geen andere begunstigden zijn voorzien, dan wordt het overlijdenskapitaal in de nalatenschap van de verzekeringsnemer opgenomen. 

En stel dat u uw enig kind nominatief als begunstigde in de verzekeringspolis aanduidt.  Enkele jaren later wordt uw tweede kind geboren.  Als u vergeet de begunstigingsclausule in uw overlijdensverzekering aan te passen, krijgt uw tweede kind helemaal niks wanneer u vroegtijdig zou overlijden.

U kan de begunstigde ook generiek aanduiden.  Zo kan u opteren om “de kinderen” of “mijn echtgenoot” als begunstigde aan te duiden. Vaak wordt hieraan de voorkeur gegeven.  U kan eveneens verschillende generieke begunstigden combineren en een rangorde bepalen.  

Het onderscheid tussen een nominatieve en een generieke begunstiging is van groot belang.  Immers, bij de identificatie van de begunstigden wordt niet gekeken naar het moment waarop de overlijdensverzekering tot stand is gekomen, maar wel naar het moment van overlijden van de verzekerde.  

En ook op erfrechtelijk vlak kan de nominatieve of generieke aanduiding van de begunstigden verschillende gevolgen hebben. Indien u bij het afsluiten van de overlijdensverzekering uw twee kinderen nominatief als begunstigde heeft aangeduid en één kind overlijdt vroegtijdig, dan zal het overlijdenskapitaal bij jouw overlijden uitgekeerd worden aan het overlevende kind.  De kinderen van uw overleden kind krijgen geen uitkering.  

Indien u echter opteert voor “de kinderen” als begunstigingsclausule, dan wordt het deel van uw overleden kind na uw overlijden wel verdeeld onder diens kinderen. 

Redenen genoeg dus om de aangeduide begunstigden na te kijken wanneer uw situatie na het afsluiten van de verzekeringspolis zou veranderen.