Bescherm Je Onderneming

Bescherming van je medevennoten

Koen is zelfstandig bedrijfsleider en werkt met 2 andere vennoten samen. Elke vennoot beschikt over aandelen ter waarde van € 500.000. Wanneer Koen zou overlijden worden zijn erfgenamen aandeelhouder van de vennootschap. Kunnen de vennoten vermijden dat de nabestaanden van Koen zeggenschap in de vennootschap verwerven?

Oplossing

Dat kan! De vennoten maken een aandeelhoudersovereenkomst waarbij elke vennoot de mogelijkheid heeft de aandelen te verwerven van de vennoot die overlijdt. Elke vennoot onderschrijft 2 overlijdensverzekeringen. Zo sluit Koen een overlijdensdekking af met als verzekerde telkens één van de andere vennoten. Koen is in deze contracten telkens verzekeringnemer én begunstigde. De overige vennoten doen precies hetzelfde:

Koen 1e polis 2e polis
Verzekeringnemer Koen Koen
Verzekerde 2e vennoot 3e vennoot
Verzekerd kapitaal € 250.000 € 250.000
Begunstigde Koen Koen
2e vennoot 1e polis 2e polis
Verzekeringsnemer 2e vennoot 2e vennoot
Verzekerde Koen 3e vennoot
Verzekerd kapitaal € 250.000 € 250.000
Begunstigde 2e vennoot 2e vennoot
3e vennoot 1e polis 2e polis
Verzekeringsnemer 3e vennoot 3e vennoot
Verzekerde Koen 2e vennoot
Verzekerd kapitaal € 250.000 € 250.000
Begunstigde 3e vennoot 3e vennoot

Wanneer Koen zou overlijden ontvangen zijn 2 medevennoten elk € 250.000. Samen kunnen ze de aandelen van de erfgenamen van Koen kopen. Op die manier vermijden ze ongewenste zeggenschap en zorgen ze voor de continuïteit van hun onderneming. Koen zou ook nog de successierechten verschuldigd op de waarde van de aandelen bijkomend kunnen verzekeren.

Rekening courant

In de vennootschap van Koen bestaat er een rekening courant van € 100.000. Wanneer Koen zou overlijden kunnen de erfgenamen dit bedrag opeisen.

Oplossing
Koen sluit op zijn hoofd een bedrijfsleidersverzekering af, met als verzekeringsnemer en begunstigde zijn vennootschap. De premies zijn een aftrekbare kost voor de vennootschap. Het kapitaal dat uitgekeerd wordt, wordt echter beschouwd als een belastbare winst voor de vennootschap. Daarom zal de verzekeringsmakelaar Koen adviseren het te verzekeren kapitaal te verhogen naar € 130.042,91, uitgaande van een vennootschapsbelasting van 23,33%. Bij een uitkering van € 130.042,91 blijft er na aftrek van de belastingen van 23,33% immers € 100.000 netto over.

Investeringskrediet

Koen sloot via zijn vennootschap een investeringskrediet af van € 600.000 op een looptijd van 10 jaar. Wanneer Koen zou overlijden zijn er onvoldoende liquiditeiten in de vennootschap om het investeringskrediet terug te betalen.

Oplossing
Koen sluit een bedrijfsleidersverzekering af op zijn hoofd, met als verzekeringsnemer en begunstigde zijn vennootschap. De premies zijn een aftrekbare kost voor de vennootschap. Het kapitaal dat uitgekeerd wordt, wordt echter beschouwd als een belastbare winst voor de vennootschap. Daarom zal de verzekeringsmakelaar Koen adviseren het te verzekeren kapitaal te verhogen naar € 782.574,70, uitgaande van een vennootschapsbelasting van 23,33%. Bij een uitkering van € 782.574,67 blijft er na aftrek van de belastingen van 23,33% immers € 600.000 netto over.

Premiebetalingen

Stem je premiebetalingen af op je budget. Je hebt de keuze uit verschillende betalingswijzen:

  • Eenmalige premie
  • Periodieke premies waarbij je zelf het aantal premiebetalingen of de duur kan bepalen; bovendien kan je kiezen voor maandelijkse, trimestriële, semestriële of jaarlijkse betalingen
  • Risicopremies: stijgende premies gelinkt aan het risico van je leeftijd
    • je bouwt geen reserve op
    • grote flexibiliteit bij wijzigingen in je contract

Bescherm je onderneming

Jouw voordelen:

  • bescherming op maat: je bepaalt zelf het te verzekeren bedrag en de evolutie ervan
  • competitief tarief: je betaalt wellicht de goedkoopste premie in de markt
  • alle risico’s: je dekking geldt bij zowel overlijden als gevolg van een ongeval, ziekte of bij plotse dood

Onze oplossingen

Family Home Protection

Financiële Infofiche Klik hier om te downloaden
Algemene Voorwaarden Klik hier om te downloaden

Prosperity Protection

Financiële Infofiche Klik hier om te downloaden
Algemene Voorwaarden Klik hier om te downloaden