Bescherm Je Woning

Een schuldsaldoverzekering biedt je gezin financiële bescherming als je zou overlijden tijdens de looptijd van je hypothecair krediet. Zo hoeven je nabestaanden zich geen zorgen te maken over de terugbetaling van je hypothecair krediet wanneer je er niet meer bent.

Verzekerd kapitaal

Het verzekerd kapitaal neemt af volgens het ritme van het aflossingsplan dat je bepaalt bij het sluiten van de overeenkomst.

Dekkingsgraad

Je leent samen met je partner? Wanneer elk 100% van het kredietbedrag laat verzekeren, zal het hypothecair krediet integraal terugbetaald worden bij overlijden van één van de verzekerden. Bij een dekkingsgraad van 50% zou dat maar de helft zijn. Hou daarom rekening met het inkomen van je partner bij het bepalen van de dekkingsgraad en dus het te verzekeren bedrag.

Premiebetalingen

Stem je premiebetalingen af op je budget. Je hebt de keuze uit verschillende betalingswijzen:

Jouw voordelen:

 • Eenmalige premie:
  • de premie is voordeliger
  • in bepaalde gevallen kan je de premie in het financieel plan van je hypothecair krediet opnemen
  • mogelijks kan je van een belastingvoordeel genieten tijdens het eerste jaar van je hypothecair krediet
 • Periodieke premies:
  • je spreidt de premiebetaling over twee derden van de duur van je hypothecair krediet
  • je bepaalt zelf de duur van de premiebetalingen
  • betaal de premies over de volledige duurtijd van je hypothecair krediet; in dit geval is er steeds een minimum kapitaal verzekerd
  • je kan kiezen voor maandelijkse, trimestriële, semestriële of jaarlijkse betalingen

Bescherm je woning

Jouw voordelen:

 • bescherming op maat: je bepaalt zelf het te verzekeren bedrag en de evolutie ervan
 • vereenvoudigde medische acceptatie: slechts 2 vragen voor een te verzekeren kapitaal tot € 350.000, voor zover je niet ouder bent dan 49 jaar
 • twee hoofden: je kan twee personen verzekeren in één enkel contract
 • competitief tarief: je betaalt wellicht de goedkoopste premie in de markt
 • gratis voorlopige dekking: je kan van een gratis voorlopige dekking van 3 maand genieten
 • alle risico’s: je dekking geldt bij zowel overlijden als gevolg van een ongeval, ziekte of bij plotse dood
 • gemoedsrust: je gezin is ook na jouw overlijden financieel beschermd

Onze oplossingen

Family Home Protection

Financiële Infofiche Klik hier om te downloaden
Algemene Voorwaarden Klik hier om te downloaden

Ultimate Family Home Protection garandeert een extra dekking tot maximaal 10% van het verzekerd kapitaal:

 • je rentevoet verhoogt tijdens de duur van je hypothecaire krediet? Het verschil tussen het verzekerd kapitaal en het werkelijk uitstaand kapitaal is automatisch verzekerd
 • wanneer er op het moment van overlijden achterstand van betaling is, is deze achterstand met een maximum van 6 mensualiteiten mee verzekerd
 • de verlopen interesten tussen het moment van overlijden en de uitkering van het verzekerd kapitaal zijn bijkomend gedekt (met een maximum van 90 dagen)
Financiële Infofiche Klik hier om te downloaden
Algemene Voorwaarden Klik hier om te downloaden