Kan ik de premie van mijn schuldsaldoverzekering fiscaal in mindering brengen?

De woonbonus in Vlaanderen is afgeschaft.  Kan ik de premie van mijn schuldsaldoverzekering nog fiscaal in mindering brengen?

Een schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat uw hypothecair krediet gedeeltelijk of volledig wordt terugbetaald als u vroegtijdig zou komen te overlijden.  Indien uw hypothecair krediet werd afgesloten voor het verwerven of behouden van de gezinswoning waren de premies tot eind 2019 fiscaal aftrekbaar in de korf van de Vlaamse woonbonus.  De Vlaamse woonbonus werd echter sinds 1 januari 2020 afgeschaft.  

Voor hypothecaire kredieten en schuldsaldoverzekeringen die werden afgesloten in 2019 wijzigt er niets.  Maar voor hypothecaire kredieten die vanaf 1 januari 2020 werden verleden, zijn de premies niet meer fiscaal aftrekbaar in de korf van de Vlaamse woonbonus.

Pensioensparen

Toch bestaat er een andere fiscale mogelijkheid.  Er bestaat immers ook een fiscale korf voor pensioensparen, waaraan niets werd gewijzigd.  Op de premie van uw schuldsaldoverzekering geniet je in de korf voor pensioensparen een belastingvermindering van 30% (voor bedragen tot € 990 euro) of 25% (voor bedragen tussen € 990 en € 1.270).Maar opgelet: eenmaal u de premie van uw schuldsaldoverzekering fiscaal in mindering heeft gebracht, zullen uw erfgenamen op het uitgekeerde kapitaal een belastingheffing van 8% betalen. Indien u de premie fiscaal niet in mindering heeft gebracht is er geen heffing.  Overweeg daarom goed of u uw schuldsaldoverzekering fiscaal in mindering wil brengen of niet.  Als alternatief kan u in de fiscale korf voor pensioensparen voor de opbouw van een aanvullend pensioen opteren.